ÄNDAMÅL

Bengt Ohlsson avser genom bildandet av denna stiftelse stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Stiftelsen kan även lämna bidrag till rehabilitering och andra stödinsatser till dem som drabbas av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar. Ändamålet skall fullföras dels genom att ur den löpande avkastningen på förmögenheten samt dels genom insamling av medel och mottagande av gåvor, utge kontanta bidrag till personer eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Även del av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelseändamålet om en enig styrelse så bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning
Organisationsnummer:802425-6755
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484151
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 326 317 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS