ÄNDAMÅL

Avkastningen av gravfonden skall disponeras så att högst hälvten därav skall ställas till Landsantikvarieämbetets i Älvsborgs län eller motsvarandes förfogande för att användas för vård och underhåll av samtliga å begravningsplatsen å Nygårds egendom, Västra Tunhem befintliga eller i framtiden tillkommande gravstenar och därmed jämförliga arbeten samt att återstoden skall tillföras fondens kapital. Därest statligt anslag för bl.a. vården av begravningsplatsen å Nygård icke längre skulle komma att utgå skall hela avkastningen utbetalas till landsantikvarieämbetet för att användas för gravplatsens och gravstenarnas vård och underhåll vilket även bör ske när avkastningens storlek är fullt betryggande för samma ändamål, allt enligt Landsantikvarieämbetets bestämmande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peter Bagges gravfond
Organisationsnummer:802426-3421
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS