ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan kan användas till utdelning bland mindre bemedlade inom församlingen eller till beklädnad av fattiga konfirmander.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per och Cecilia Hansson
Organisationsnummer:802425-4578
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-27 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 770 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS