ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela ett pris om minst tvåtusen (2 000) kronor åt byggherren till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav. Å prisbelönt hus skall infällas en tavla med årtal för premieringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per och Alma Olssons fond
Organisationsnummer:857203-6831
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 428 309 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS