ÄNDAMÅL

En tiondel av årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Avkastningen i övrigt skall användas för Göteborgs stads folkskolors inre konstnärliga utsmyckning medelst målning eller skulptur – t. ex. frescomålning eller infattning av relief å därför lämpliga väggytor – med företrädesvis motiv från vårt lands natur och folkliv utfört på sätt, som är överensstämmande med verkligt god dekorativ konst samt ägnat att väcka barnets fantasi och utveckla dess färgsinne. Vid utväljandet av folkskolor, som böra bliva föremål för dylik utsmyckning, bör iakttagas, dels att skolor, som byggas efter vår död, icke böra komma i fråga förrän äldre skolor som äro av sådan beskaffenhet att utsmyckning i dem lämpligen bör utföras, blivit föremål för utsmyckning, och dels att något företräde icke bör givas åt mera centralt belägna skolor framför dem i stadens utkanter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor
Organisationsnummer:857500-1188
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 369 338 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS