ÄNDAMÅL

Medlens årliga nettoavkastning – eventuellt inkluderande realisationsvinster – skall användas inom ramen för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF:s projektverksamhet. Därvid skall företräde ges åt anslag för vetenskaplig forskning kring fågelfaunan i Sverige, för förvärv, restauration och vidmakthållande av lämpliga biotoper för svenska fåglars häckning och / eller flyttning, samt för andra åtgärder för främjande av svenskt fågelliv och svensk hotad flora. Projekt som drivs av eller i samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening skall ha hög angelägenhetsgrad. Efter beslut av Stiftelsen Världsnaturfornden WWF:s styrelse må Fondens kapital, helt eller delvis, ianspråktagas för förvärv och eventuell restauration av ett eller flera svenska, ur huvudsakligen ornitologisk synpunkt, skyddsvärda områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per-Erik och Anita Bergmans Naturvårdsfond WWF
Organisationsnummer:802426-7471
Adress:
  • Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 Solna
Telefonnummer:08-624 74 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS