ÄNDAMÅL

Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska Distriktsveterinärföreningen vilken, sedan fonden uppnått en storlek av minst 5 000 kronor, äger att årligen använda dess avkastning till utdelning av ett eller flera stipendier. Före utdelningen avdrages intill dess fonden uppnått en storlek av 10 000 kronor tjugo procent och därefter tio procent att användas till bestridande av omkostnader. Härvid uppkommande överskott, dock minst fem procent av avkastningen, lägges till fonden. Om stipendium något år icke skulle komma att utdelas, äger styrelsen rätt att nästkommande år utdela detsamma antingen såsom självständigt stipendium eller sammanlagt med detta års avkastning efterföreskrivet avdrag. Skulle icke heller under påföljande år stipendium utdelas, lägges det till fonden. Utdelat stipendium skall användas för ändamålet, som kan anses direkt eller indirekt främja utövandet av veterinärkonsten eller gagna veterinärkåren, såsom studieresor, inköp av litteratur, instrument eller apparater, bestridande av tryckningskostnader m.m. Som villkor för erhållande av stipendium fordras att vara medlem av Svenska Distriktsveterinärföreningen och att till dess styrelse inom den av densamma bestämd tid ingiva ansökan med angivande av det ändamål, var till stipendiet skall användas. Styrelsen äger därefter att avgöra, huruvida och till vem eller vilka bland de sökande stipendium skall utdelas. Därvid bör avseende fästas vid det av sökanden för stipendiets användning angivna ändamålets större eller mindre vikt för distriktsveterinärväsendet eller distriktsveterinärkåren. Det må vara styrelsen tillåtet att utan ledigförklarande av stipendiet, eller om ingen sökande till vilken stipendium anses kunna utdelas, anmält sig, erbjuda stipendium åt lämplig person även utan ansökan, om den anser sig därmed gagna veterinärväsendet. Stipendiat skall vara skyldig att inom ett år efter stipendiets mottagande till styrelsen redogöra för dess användning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Dillners Stipendiefond
Organisationsnummer:887000-3327
Adress:
  • Lars Kristensen
  • Sätingevägen 73
  • 439 73  Fjärås
Telefonnummer:703996767
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS