ÄNDAMÅL

Gårdens avkastning ska så användas att femton fattiga familjer inom Ökna församling helst sådana som icke åtnjuta fattigförsörjning att årligen erhålla 600 kronor vardera omkring 20 december, hvar vid kyrkoortens invånare hafva företräde. b) 5000 kronor årligen fördelas mellan de mest behöfande af församlingens nattvardsungdom inom det område som motsvarar Ökna församling såsom bidrag, hvilket understöd de genom kyrkorådets försorg böra erhålla något för konfirmationen och admitterandet till H.H Nattvard samt c) att återstoden av den behållna afkastningen i januari månad hvarje år ska delas ut som ekonomiska bidrag till behövande inom det område som motsvarar Ökna församling och räknas såsom medellösa och insättes hvarje barns andel genom kyrkorådets försorg i Ränte – och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm för beredande af livränta vid femtiofem års ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Danielsson och Karin Nannesdotters donation
Organisationsnummer:827500-1264
Adress:
  • Jörgen Fredriksson
  • Tolja 10
  • 574 96 Vetlanda
Telefonnummer:383462116
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 065 834 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS