ÄNDAMÅL

Av behållna avkastningen därav skola årligen tio procent läggas till kapitalet, på det att icke genom penningvärdets fall avkastningen eventuellt kommer att minskas. Fondens behållna avkastning skall årligen fördelas på följande sätt: a) 3/4 skola utdelas såsom stipendier till sådana mindre bemedlade ynglingar och flickor inom Timrå kommun, som visa utpräglad fallenhet och håg för studier och som efter avslutad folkskola fortsätta sina studier vid allmänt läroverk, kommunal mellanskola, högre folkskola, seminarium eller husmodersskola, eller som bedriva studier i musik eller konst samt jämväl till sådana mindre bemedlade ynglingar eller flickor, vilka väl vitsordade av vederbörande lärare och församlingens kyrkoherde, visa utpräglad fallenhet för något hantverk och önska utbilda sig i detsamma. För bedömandet av frågan om fallenheten bör därjämte intyg av någon känd och aktad hantverkare inom kommunenföretes av innehåll, att verkliga anlag föreligga och däremot svarande behov av utbildning förefinnes. b) 1/4 skall utdelas såsom bidrag till yrkesutbildning åt vanföra personer, vilka under minst tre år tillbaka varit kyrkoskrivna inom Timrå kommun. Vanförheten får dock under inga för- hållanden hava ådragits genom rusdryckers förvållande. c) Avkomlingar till mina syskonbarn skola, även om de äro bosatta eller kyrkoskrivna å annan ort inom Sverige än Timrå kommun, äga företrädesrätt till erhållande av här ovan i 5. a) och b) omnämnda stipedier och bidrag enligt där stadgade grunder. Dock skall denna särskilda företrädesrätt icke få avse mera än högst en femtedel av till fördelning tillgänglig avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Bergmans donationsfond
Organisationsnummer:889200-0202
Adress:
  • Timrå kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 861 82 Timrå
Telefonnummer:060-163100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS