ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall, sedan en tjugondel därav till motverkande av penningvärdets fall lagts till kapitalet, till främjande av teknisk utbildning av ungdom, varje år utdelas såsom ett eller två stipendier åt manliga eller kvinnliga studerande, som under en följd av år varit bosatta i Kristianstad eller dess omnejd och som bedriva eller ämnar bedriva tekniska studier vid teknisk högskola eller tekniskt läroverk i Sverige eller i utlandet. Till utdelning befintligt avkastningsbelopp kan även för samma ändamål få användas till studieresor och fortbildning i Sverige eller i utlandet. Vid likakvalifikationer i övrigt skall förträde lämnas sådan ansökan till stipendium, som är eller varit anställd vid Aktiebolaget Mårten Pehrsons Valsqvarn eller vars föräldrar äro eller varit anställda vid nämnda bolag. Stipendium kan tilldelas samma person flera år efter varandra men skall sökas varje år. Skulle lämplig sökanden något år ej anmäla sig, bör stipendiet det året ej utdelas utan tills vidare fonderas för utdelning något kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning
Organisationsnummer:838202-1569
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:139 705 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS