ÄNDAMÅL

Årliga räntan, skall användas på så sätt att Tre (3) Elever, som bagagna undervisning vid nämnde Akademi och gjort framsteg i Harmoni, Orgelspelning och sång, skall erhålla hvar och en, en silfvermedalj, tecknad med en lyra på ena sidan och å den andra Minne af organisten P. A. Berg i Alunda. Hvad som sedermera af intresset kan vara öfrigt mot någon serskild privat undervisning till förenämnde Organist Elever tillfaller Lärarena i Harmoni, Orgelspelning och Sång lika åt hvardera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Adolf Bergs fond
Organisationsnummer:802477-9186
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS