ÄNDAMÅL

Stiftelsen Pengsjögården, som är ett samarbetsorgan för Vännäsbygdens EFS-föreningar, Vännäs Pingstförsamling, Vännäs Missionsförsamling samt Vännäs Kyrkoförsamling, har som uppgift, att vid Pengsjögården (f.d. Barnkoloni), samordna och planera arbete i kristen regi. att vara kontaktorgan mellan organisationerna och de statliga och kommunala myndigheterna beträffande planering och anslag till verksamheten vid Pensjögården, att taga initiativ till nyttjande av Pengsjögården för studiedagar, gemenskapsdagar eller annan med det kristna arbetet jämförbar verksamhet samt när verksamheten det medger upplåta anläggningen till kommunens fritids- och ungdomsvårdsorgan och för ortsbefolkningens sammankomster, att Pengsjögården på ett naturligt sätt får utgöra ett utflyktsmål, inte minst för Pengsjöbygden, varvid badplatsen hålles öppen för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pengsjögården
Organisationsnummer:894001-2282
Adress:
  • Erland Jonsson
  • Tvärågränd 24
  • 911 35 VÄNNÄSBY
Telefonnummer:0935-20920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS