ÄNDAMÅL

Fonden skall ha till ändamål att bland mosaiska trosbekännare inom och utom Sverige främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pavel och Maj-Britt Hellers Minnesfond
Organisationsnummer:802423-8795
Adress:
  • Box 7427
  • 103 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08- 587 858 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS