ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att förvalta fastigheten Venus 1 i Stockholm enligt följande föreskrift i stiftelseförordnandet Berörda hus skall sedermera i evärderliga tider med namn av Pauliska huset blifva stående i Lofl. Enkehus Directionens Disposition, at låta det vidmagthålla, förbättra och uthyra, samt med the theraf fallande hyror öka fondens till fattiga Enkors och andra nödstäldta menniskors under stöd i framtiden, och dels att, som närmare framgår av bestämmelserna i 7 § i instruktionen till Christina Paulis testamente, årligen utdela pension eller understöd till så många Enkor, som inkomsten låter. Änkorna skall vara kända för att föra ett Gudeligt och beskedeligt lefverne och genom olyckshändelse, utan egen förskyllan ha rådat uti fattigdom. Den tillgängliga utdelningen skall delas upp i fyra delar, och delas ut med 1/4 till änkor ur Gross- och Kramhandelsklassen, 1/4 till änkor ur Fabrikör- och det andra hederliga Borgerskapet och 1/4 till Prästerståndets änkor. Den återstående fjärdedelen skall, beräknad på det sätt som närmare anges i förordnandet, utdelas till två fader- och moderlösa samt fattiga flickor till dess de uppnått 16 års ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pauliska Donationsfonden
Organisationsnummer:802002-6202
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser KG5
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS