ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall utdelas såsom understöd till behövande patienter vid Norra Älvsborgs Länssjukhus. Avkastningen som ej delats ut skall reserveras för utdelning nästkommande år. Stiftelsens avkastning får ej användas för ändamål somskall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Patientsocial fond, Norra Älvsborg
Organisationsnummer:862000-9301
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:785 705 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS