ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall delas ut som understöd till behövande patienter vid Borås lasarett. Avkastning som ej delats ut skall reserveras för utdelning nästkommande år. Stiftelsens avkastning får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig med målsättning att så långt möjligt tillgodose donatorns vilja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Patientsocial fond, Borås lasarett
Organisationsnummer:862000-9236
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 726 787 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS