ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet verka för finansiering av utländska gästprofessorer och av lärarutbyte med utländska universitet och högskolor. Vidare skall stiftelsen genom stipendier till Ekonomihögskolans vid Lunds Universitet lärare finansiera dessas deltagande i internationella konferenser. Stiftelsen skall även i övrigt stödja Ekonomihögskolans verksamhet och vårda nätverket med näringsliv och organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Partnerskap Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet – näringsliv och organisationer
Organisationsnummer:845003-1789
Adress:
  • Ekonomi Högskolan v. Lunds Universitet
  • Box 7080
  • 220 07 Lund
Telefonnummer:046-2223262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS