ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändam ål är att avkastningen, sedan minst en tiondel lagt till kapitalet, ska användas för att bereda barnen vid deltids- och heltidsförskolor och fritidshem trevnad och stimulans såsom genom anordnande av julfester, utflykter, resor eller liknande arrangemang.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Palénska donationsfonden
Organisationsnummer:802479-9515
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30-30-00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:412 322 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS