ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att använda avkastningen till att utdela årliga understöd åt obemedlade eller mindre bemedlade s.k. pauvres honteux, därvid varje understöd ej bör sättas lägre än till 300 kronor. Dock får intill 1/3 av årsräntan användastill understöd åt inom staden boende ålderstigna hantverkare och industriidkare eller änkor och barn efter sådana, vilka sakna nödiga existensmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P von Möllers donationsfond för pauvres honteux
Organisationsnummer:845001-5550
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:590 946 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS