ÄNDAMÅL

Öfverskott tillfalla Gefle Stad, att af densamma förvaltas och förräntas, till dess att räntan med ränta på ränta uppgår till hälften af det ursprungliga kapitalet, då den sålunda sammansparade räntan får användas till något för staden nyttigt och gagnelikt ändamål; men dock så, att dessa medel icke få användas för fattigvården, folkskolorne eller andra dylika kommunaländamål, hvilka tillföre bestridts och enligt lag fortfarande skola bestridas genom uttaxering bland innevånarna. Meningen med denna donation är nemligen att tillskynda staden fördelar, beqvämligheter och försköningar, hvartill medel icke anses kunna eller böra beredas genom uttaxering, men ingalunda bereda lindring i de vanliga nödvändiga utskylderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P Muréns donationsfond
Organisationsnummer:885001-9400
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 796 900 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS