ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas för understödjande av vid Hässleholms lasarett, eller där ur framvuxen sjukvårdsenhet, bedrivet eller påbörjat vetenskapligt arbete. Understöd skall i första hand lämnas till läkare, som är eller har varit anställd vid Hässleholms lasarett. Bidrag kan även ges till studieresor, som avser vetenskapliga studier eller praktisk medicinsk utbildning. Hela ränteavkastningen är disponibel för utdelning. Utdelning behöver ej ske årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överläkare Karl Axel Lagergrens fond för medicinsk forskning
Organisationsnummer:837000-8768
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:62 232 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS