ÄNDAMÅL

Fonden har till syfte att främja den frivilliga ungdomsverksamheten inom f.d. Ovansjö kommuns gränser genom dels stipendier till de personer, som utbildar sig till ungdomsledare för verksamhet inom f.d. kommunen samt dels genom premier till dem, vilka inom f.d. Ovansjö kommuns gränser redan äro aktiva ledare eller på annat sätt handhar den frivilliga ungdomsverksamheten och ungdomens fostran, oavsett om det gäller politiska, idrottsliga, sportsliga, religiösa eller andra idéella organisationer. Med hänsyn till att Ovansjö församling instiftat en fond för kristen fostran och undervisning, varur bidrag kan erhållas till utbildning av ledare i församlingsarbetet bland barn och ungdom, skall bidrag till denna verksamhet i första hand sökas ur församlingens fond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ovansjöfonden för främjande av frivillig ungdomsverksamhet
Organisationsnummer:885500-8747
Adress:
  • Sandvikens kommun
  • 811 80 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-24 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:157 560 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS