ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ränteavkastningen skall utdelas på bästa sätt och användas till nytta för samhället och dess medlemmar, men överlämnas till stadsfullmäktige att, efter prövning av infordrat förslag från drätselkammaren, bestämma om medlens användande och för sådant ändamål. Det är dock Otto Ericssons innerligaste önskan att i första rummet utdelning sker för åstadkommande av institutioner, som lända alla samhällsmedlemmar till nytta eller för andra allmänna ändamål. Dock icke till ändamål, som lagligen skola tillgodoses genom skattebidrag av stadens innevånare eller minska deras förbindelser att bidraga till fattigunderhållet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Otto Ericssons donationsfond
Organisationsnummer:838201-1818
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 57 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS