ÄNDAMÅL

Sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet disponeras återstoden på nedan angivet sätt. Den disponibla avkastningen skall användas till något allmännyttigt ändamål, därvid Stadsfullmäktige må äga valfrihet emellan följande: a) stadens förskönande genom planteringar, parkanläggningar eller annorledes; b) understöd åt sådana föreningar, som åsyfta att bereda allmänheten förädlande nöjen, såsom föreläsningar, konserter och dylikt; c) understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande d) understöd åt ynglingar eller flickor, som önska utbilda sig till ett yrke. Såsom gammal nykterhetsvän önskar jag, att under inga förhållanden medlen må användas för sådana anläggningar, varest spritutskänkningar äger rum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond
Organisationsnummer:849200-0131
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:278 807 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS