ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Göteborg eller dess närhet förvärva och förvalta fastigheter och tomträtter samt att uppföra byggnader för att i dessa såsom inackorderingar mottaga vårdbehövande, huvudsakligen äldre personer, vilka är i stånd att betala en mot hemmets självkostnadspris svarande avgift. Vårdplatserna skola i första rummet reserveras för dem, som – ehuru vårdbehövande – på grund av sina relativt goda inkomster i regel icke kunna beredas plats på stadens ålderdomshem. Jämsides med inackorderingsrörelsen må stiftelsen driva i samband därmed stående verksamhet.Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt företag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Otium
Organisationsnummer:857202-2138
Adress:
  • Per Dubbsgatan 4
  • 413 46 Göteborg
Telefonnummer:031-7042600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 316 799 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS