ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: Säkerställa förvaltningen av skeppet Götheborg som en av Sveriges starkaste symboler för handel och kultur genom att skapa och utveckla nationella och internationella kontakter. Genomföra expeditioner till platser som är av intresse för svenskt näringsliv och kultur så länge som ekonomiska förutsättningar föreligger. Skapa goda relationer med organisationer som driver liknande projekt. Verka för att kunskap sprids om Ostindiefararen Götheborg, livet ombord, dåtida skeppsbyggnadskonst samt navigation och segling. Hålla skeppet öppet för visning och arrangemang. Stiftelsens verksamhet får, om styrelsen finner det lämpligt, bedrivas i bolagsform. Både stiftelsens avkastning och kapital får tas i anspråk för att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg
Organisationsnummer:802425-9262
Adress:
  • Stena, Danmarksterminalen
  • 405 19 Göteborg
Telefonnummer:031-7793450
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:62 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS