ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall av avkastningen betalas kostnaden för underhåll och vård av Gotthard Werners grav å Cimetero al Testaccio i Rom; dock med högst så stort belopp som motsvarar Gotthard Werners fonds andel av samfondens avkastning. Disponibel avkastning skall användas för inköp av föremål m m till länsmuseets samlingar eller för att på annat sätt främja museets verksamhet; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka museets ordinarie driftskostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östergötlands museums samfond
Organisationsnummer:822003-4386
Adress:
  • Box 232
  • 581 02 Linköping
Telefonnummer:013-230300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 551 044 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS