ÄNDAMÅL

Medel skall utbetalas som stipendium till manlig eller kvinnlig Skaradjäkne, som studerar vid något av universiteten i Uppsala eller Lund, som är i behov av ekonomisk hjälp, som minst tre terminer studerat vid gymnsieskolan i Skara och två terminer vid universitetet och som under den termin, då stipendiet sökes, är inskriven i Västgöta nation. För stipendiets erhållande fordras icke att vederbörande erhållit slutbetyg vid gymnasieskolan i Skara. Stipendiet skall i första hand vara ”nödhjälp” och icke belöning för framsteg i studier. Stipendiet skall vart tredje år utbetalas till Skaradjäkne vid universitetet i Lund och i övrigt till Skaradjäkne vid universitetet i Uppsala. Då Ossian Mellins universitetsstipendium nr 1 går till Uppsala, skall stipendiet nr 2 gå till Lund och tvärtom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ossian Mellins universitetsstipendium nr 2
Organisationsnummer:868401-1458
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:622 902 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS