ÄNDAMÅL

Fondens avkastning ska, med undantag för vad som sägs i punkt 5 och 6 angående avsättning och förvaltningskostnad, användas för utdelning av ett eller flera stipendieer. – Utdelningen ska ske årligen på Oskar Franzéns födelsedag den 5 oktober. För att vara berättigad att söka stipendium ur fonden ska sökanden – vara under 25 år – vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen – kunna ange ett definierat utbildningsändamål till vilket stipendiet ska användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oskar Franzens stipendiefond
Organisationsnummer:802007-6926
Adress:
  • Box 12825
  • 112 97  Stockholm
Telefonnummer:08-672 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS