ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag till personer, företrädesvis boende i Göteborg, vilka drabbats av någon allvarlig infektionssjukdom – i första hand tuberkulossjukdom – och är i behov av understöd. Bidrag kan även utgå till vetenskaplig forskning och utbildning inom ovannämnda område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar och Hanna Björkboms donationsfond
Organisationsnummer:857500-0776
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 976 046 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS