ÄNDAMÅL

Enligt länsstyrelsens i Blekinge län beslut 1951-01-27 har stiftelsen till ändamål att: bestämma över användning av d e l s det belopp å 75 000 kronor jämte upplupen ränta, som skall avse uppförande av restaurang och hotellbyggnad vid nuvaranderestaurangplats eller annan tilltalande utsiktsplatsi nom Väggaområdet, benämnt ”restaurangfonden” d e l s o c k det belopp å 40 000 kronor jämte upplupen ränta, som skall användas till förskönande av parken, uppförande av fornminnesbyggnader och anordningar i stil med de idéer, varmed Skansen i Stockholm har ordnats, inom Väggaområdet omkring Realskolan, Villa Utsikten och vid badhusstranden samt om möjligt Kastellet och Boön, eller passande områden därav, benämnt ”fonden för Väggas och kringliggande områdens förskönande ”. Enligt stiftarens bestämmande får stiftelsekapitalet inte användas förrän vardera jämte ränta på ränta vuxit till etthundratusen (100 000) kronor, alltså tillsammans tvåhundratusen (200 000) kronor. Därefter få kapitalen icke förminskas, men den årliga ränteavkastningen får då samlas för att användas till ifrågavarande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder
Organisationsnummer:836200-1276
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS