ÄNDAMÅL

Stiftelsens kapital bör, då hamndirektionen finner lämpligt, om möjligt i första hand användas till åstadkommande av tidsenliga lokaler för hamnens förvaltning och därmed sammanhängande angelägenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Lundgrens Hamnfond
Organisationsnummer:836200-1268
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS