ÄNDAMÅL

Att stipendier tilldelas behövande och flitiga studerande – icke privatister – som utgå från Hvitfeldtska läroverket och som åsyfta att avlägga examen vid statsuniversitet eller motsvarande högskolor. Företräde göres åt studerande, som ägna sig åt teologiska studier eller åt studier i ”närstående ämnen”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Hippels stipendiefond
Organisationsnummer:857500-5676
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:938 841 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS