ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Orust kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Orustbostäder
Organisationsnummer:758500-2103
Adress:
  • Skansvägen 4 A
  • 472 32 Svanesund
Telefonnummer:0304-799400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS