ÄNDAMÅL

3.1 Stiftelsen skall såsom självständig allmännyttig stiftelse ha till uppgift att fortsätta utgivandet av tidskriften Orkester Journalen, för att därmed i Sverige främja utvecklingen av och hålla intresset levande för jazzen i dess skilda former, att utveckla och utvidga de områden inom eller med anknytning till jazzen, som tidskriften bevakar, med sikte på – men icke begränsat till – pedagogiska frågor (bl a improvisationspedagogik), nyhetsbevakning, löpande kontakt med utövande musiker, recensioner av konserter och övriga likeframträdanden ävensom grammofonskivor, jazzhistoria, jazzforskning och diskografi samt debatt. 3.2 Stiftelsen skall arbeta oberoende av ekonomiska och politiska grupper och intressen. 3.3 Stiftelsens bestämmelser avses skola bli utformade på så sätt att Stiftelsen erhåller befrielse från arvs- och gåvoskatt. Om detta syfte kan uppnås åligger det Stiftelsens styrelse att, därest därefter ändrad lagstiftning medför negativa ändringar i avseende å arvs- och gåvoskatt eller Stiftelsens beskattning i övrigt, vidta sådana ändringar av de i 3.1 angivna ändamålsbestämmelserna att – med bibehållande av nämnda bestämmelser i huvudsak – skattefriheten eller skattebegränsningen i möjligaste mån kvarstår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Orkester Journalen
Organisationsnummer:802010-3100
Adress:
  • Alströmergatan 23
  • 112 47 Stockholm
Telefonnummer:0761-62 61 92
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS