ÄNDAMÅL

förvaltning och tillsyn av fastigheten Ören 1:9 Örentorp
Huvudbyggnaden är i första hand avsedd att användas av den som styrelsen uthyr/utarrenderar den till. De boende får i så fall tåla att huset eller de viktigaste delarna därav visas och att därför vissa rum ej får förändras.
I andra hand må huset användas för vetenskaplig verksamhet, forskarutbildning eller författarverksamhet.
Visning skall i regel endast medges för slutna sällskap och efter särskild överenskommelse så att de nya innevånarna och/eller den huvudsakliga verksamheten inte störs i någon större utsträckning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örentorp -Svartz-Malmbergska donationen
Organisationsnummer:802482-5120
Adress:
  • Maria Landin
  • Skolgatan 2A
  • 14930 Nynäshamn
Telefonnummer:072-5787547
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS