ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med förbehåll att kapitalet icke får lyftas förrän efter ett år utdelas varje år högst nio belöningar åt till i första hand anställda inom lantbruk och småbrukarhustrur/familjer och i andra hand till anställda vid lantbrukets serviceinrättningar, såsom bysmeder, lokala byggnadsreparatörer och lantmannaföreningar. Varje belöning utgörs av en bankbok utfärdad av Onsjö härads sparbank med en innestående summa. För att erhålla belöning fordras visad duglighet i tjänsten samt framträdande goda egenskaper i levernet såsom människa, ägnad att tjäna till efterföljd av andra. Samma personer kan erhålla dylika belöningar under flera år. Vad gäller belöning till småbrukarhustrur/familjer där barn finns skall stor vikt fästas vid om de visat framträdande egenskaper vid barnens uppfostran till duglighet och flit och om de genom ådagalagd renlighet och snygghet såväl inom- som utomhus gjort allt vad som ankommer för åstadkommande av trevnad i hemmen. För den händelse att för något år nio till erhållande av belöning ej finns, skall härigenom uppkommande överskott eller besparing avsättas till höjande av de mindre lantbrukarnas kulturståndpunkt. I sådant avseende är av vikt att lärare, vandrarersättare eller andra därtill dugliga och intresserade personer undervisa och vägleda i allt, som kan tjäna välstånd och trevnad i de små lantbrukarehemmen, såsom bortarbetande av fula vanor, framhållandet av betydelsen av renlighet och snygghet, god och besparande ekonomi, klok användning av befintliga tillgångar etc.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Onsjö Härads Donationsfond
Organisationsnummer:842000-9162
Adress:
  • Ingemar Harldsson
  • Östra Karaby 1102
  • 24171 Marieholm
Telefonnummer:0733-74 31 81
E-post:ingemar.karaby@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS