ÄNDAMÅL

Att främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen vid nämnda klinik, således även kostnader för utrustning till kliniken, kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Uppsala, kostnader för klinikens forskares bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond
Organisationsnummer:817601-7898
Adress:
  • Box 45
  • 751 03 UPPSALA
Telefonnummer:018-334070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS