ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendom, som anslagits till densamma, och att sprida kännedom om brukets historia samt ha till ändamål att äga och/eller förvalta till densamma anslagen eller upplåten eller av densamma förvärvad egendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum
Organisationsnummer:894001-4205
Adress:
  • Olofsfors 105 A
  • 914 91 NORDMALING
Telefonnummer:0930-10196
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 124 986 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS