ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta fastigheten Olofsbo 4:34 i Stafsinge socken samt att vårda och bevara dess byggnader och tomtområde såsom kulturminnesmärke. Stiftelsen skall också mottaga och förvalta gåvor och eljest tillkommande medel, avsedda för ändamål som äger samband med förvaltningen av nämnda fasta egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård
Organisationsnummer:849000-1123
Adress:
  • Rolf Johansson
  • Norrgårdsvägen 3
  • 311 71 Falkenberg
Telefonnummer:0702-155107
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:210 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS