ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel (1/10) läggas till kapitalet och resten av lärarkollegiet utdelas till en behövande, välartad lärjunge vid Högre Allmänna Läroverket i Falun med fallenhet för studier. Vid val mellan manlig och kvinnlig elev med lika förutsättningar äger den manliga företräde. Därest lärjungen i fortsättningen är skötsam och behovet fortfar, må stipendiet åtnjutas även under de kommande åren av vistelsen vid Läroverket, och, därest lärjungen fortsätter studierna vid högskola, under högst fyra år av högskoletiden under förutsättning naturligtvis, att lärjungen även vid högskolan visar sig flitig och ordentlig. Det fästes intet villkor vid arten av studierna eller det yrke, varför studierna bedrivas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Wahlins minne
Organisationsnummer:802479-6776
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:45 361 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS