ÄNDAMÅL

Ändamålet är att inom Hanebo församling främja vård av fattiga behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Såväl kapitalet som avkastningen kan dock fritt ianspråktagas för nämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Torsten Ohlsons minnesfond
Organisationsnummer:802425-5963
Adress:
  • Bollnäs pastorat
  • Box 236
  • 821 23 BOLLNÄS
Telefonnummer:0278-279 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 519 856 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS