ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till – sedan det i testamentet angivna gravar fått erforderlig vård – bidrag till driftskostnader för Tycho och Thilda Lindeqvist ungdoms- och studiehem i Göteborg samt i enskilda fall till barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd. Dock ej till ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof och Otto Myrbergs donation
Organisationsnummer:857201-2378
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 094 880 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS