ÄNDAMÅL

/./ att af årliga räntan å detta kapital till att börja med femtio kronor skola, efter vederbörande lärares förslag och styrelsens beprövande, såsom premium tilldelas en landtbrukslärling vid institutet, helst frilärling, som genom flit och duglighet samt god omvårdnad om och mildhet mot husdjuren gjort sig deraf förtjent; att det belopp, hvarmed den årliga räntan öfverstiger premiet, skall läggas till kapitalet; att i den händelse premiet något år anses icke kunna utdelas, den sålunda behållna räntan likaledes lägges till kapitalet; att sedan kapitalet uppgått till tretusen kronor, årliga räntan skall hel eller delad såsom premium tilldelas en eller flera lärlingar vid institutet enligt här förut gjorda bestämmelser; samt att i den händelse institutets verksamhet skulle komma att upphöra, styrelsen eger att öfverlämna fonden såsom sådan till annan inrättning i länet, hvars syfte är landtbrukets eller husdjursskötselns främjande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Amilons premiefond
Organisationsnummer:817604-1229
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS