ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fortlöpande och utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, självständigt sprida upplysning, främja kultur samt utöva hjälp eller stödverksamhet för kulturella ändamål. Inom ramen för detta ändamål skall stiftelsen befrämja en ansvarsfull förvaltning av stiftelsens egendom, i första hand i bevarandet och främjandet av Visingsö kulturskatter. Stiftelsen, som själv skall kunna anordna utställningar, skall även verka för Tempelgårdens kulturella utveckling. Stiftelsen äger bedriva insamlingsverksamhet eller på annat lämpligt sätt förvärva tillgångar för ändamålens främjande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olle Krantz Minne
Organisationsnummer:826001-7655
Adress:
  • Tempelgården, Säby
  • 563 94 VISINGSÖ
Telefonnummer:0390-10548
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS