ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsekapitalet och eventuellt en del av kapitalet skall av kyrkorådet användas till att främja vård av behövande, ålderstigna eller lytta personer. Därest kyrkorådet så finner lämpligt används det disponibla kapitalet till rekreation för ovan nämnda personer, exempelvis genom anordnande av utflykter eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oliver och Alfrida Brozins minne
Organisationsnummer:802405-0935
Adress:
  • S:t Matteus församling
  • Box 23070
  • 104 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-331918
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS