ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, i den utsträckning den därtill förslår årligen av kommunalnämnden efter samråd med lantbruksdirektören i länet utdelas såsom bidrag till personer, vilka inom Åryds församling och främst inom de i testamentet särskilt nämnda områdena ha för avsikt att: a) anskaffa mindre jordbrukslägenheter eller b) genom merköp av mindre brukningsenheter eller inköp av lämplig tillskottsjord överföra ofullständiga jordbruk till bärkraftiga brukningsdelar eller c) genom inre rationaliseringsåtgärder öka avkastningen från mindre jordbruk. Finnes under visst år ej lämplig person, till vilken utdelning finnes böra ske, skall årsavkastningen i dess helhet läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ola Olssons egnahemsfond
Organisationsnummer:836200-1607
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 Karlshamn
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS