ÄNDAMÅL

Den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som av Upsala Universitet tillämpas vid förvaltning av stipendiefonder, skall användas för bestridande av hyrsekostnader för ett möblerat studentrum, kallat Odencrantsska Släktrummet. stipendiat utses på det sätt Smålands Nations statuter för bostadsstipendier angiva, därvid dock må iakttagas, att sökande, som kan uppvisa släktskap med donator (Professor Arvid Odencrants), tillerkännes företräde till rummet, därest han i övrigt väl fyllerv de uppställda villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Odencrantsska bostadsstipendiefonden
Organisationsnummer:802426-6036
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS