ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att utöva humanitär verksamhet genom:a. att lämna tillfälliga lån mot låg ränta till logebröder, som därav är i behov;b. att lämna understöd till logebröders barn, som önska studera men som sakna medel härför;c. att lämna understöd till logebröder vid långvarig och svår sjukdom;d. att vid jultid lämna hjälp till behövande bröder, änkor eller minderåriga barn efter avlidna bröder samte. att utöva annan därmed jämförlig humanitär verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Odd Fellowlogen Nr 18 Axel Oxenstiernas Hjälpfond
Organisationsnummer:857203-8365
Adress:
  • Odd Fellow Huset
  • Vasagatan 9
  • 411 24 Göteborg
Telefonnummer:031-131912
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 085 875 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS