ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hjälpa sjuka handikappade samt utöva social hjälpverksamhet direkt eller via företag och humanitära organisationer. Främja barn och ungdomars utbildning samt kulturell och idrottslig verksamhet. Bistå humanitär verksamhet såsom hjälp eller biståndsorganisationer samt frivilliga organisationer. Bidrag ska i första hand utdelas som gåva av för ändamålet lämplig produkt. I andra hand skall bidrag lämnas som kontanta medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Odd Fellow Bröderna i Ystad
Organisationsnummer:802478-1497
Adress:
  • Odd Fellow logen nr 8 Linnea
  • MISSUNNAVÄGEN 5
  • 27152 Ystad
Telefonnummer:707333510
E-post:christian@clq.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS